Στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται από την ομάδα μας θα πραγματοποιηθεί ένα διήμερο workshop με αντικείμενο “Χρήση LLM για την ανάπτυξη λογισμικού από λεκτικές περιγραφές μέσω μοντέλων”, Πέμπτη και Παρασκευή 30-31/5, απομακρυσμένα μέσω zoom. Το workshop έχει ως στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων στις Γλώσσες Ειδικού Πεδίου (Domain-specific Languages) και στη χρήση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) για την υποστήριξη της ανάπτυξης μοντέλων από λεκτικές περιγραφές.Στους συμμετέχοντες θα δοθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης του workshop από την ομάδα.

Για εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες: https://lab.issel.ee.auth.gr/llm-mde-hackathon/

Categories: Events