Διαθέσιμες διπλωματικές ISSEL περιόδου Φεβρουαρίου 2024

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα νέα θέματα διπλωματικών της Ομάδας Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για διπλωματική εργασία παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα έκφρασης ενδιαφέροντος έως και τις 18/02/2024. Παρουσίαση των θεμάτων και συζήτηση γύρω από τη διαδικασία ανάληψης και εκπόνησης των διπλωματικών θα γίνει την Δευτέρα 12/2/2024 στις Read more…

Νέα θέματα διπλωματικών – Σεπτέμβριος 2023

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τα νέα θέματα διπλωματικών (Σεπτέμβριος 2023) για το εργαστήριο ISSEL, καθώς και τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε έως και τις 2/10/2023: Διαθέσιμες διπλωματικές Επίσης, μπορείτε να βρείτε σχετικές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τις απαιτήσεις στον σύνδεσμο: https://issel.ee.auth.gr/sixnes-erwtiseis/ Παρουσίαση των Read more…

Special Issue “Multimodal Sensing Technologies for IoT and AI-Enabled Systems”

In today’s world, multimodal data and sensing technologies have emerged as crucial components within the Internet of Things (IoT) and artificial intelligence (AI) paradigms, influencing multiple fields, from healthcare to industry, media, education, robotics, transportation, and environmental monitoring, shaping broader multidisciplinary research and application projects. Due to time, location and Read more…

Νέα θέματα διπλωματικών – Απρίλιος 2023

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τα νέα θέματα διπλωματικών (Απρίλιος 2022) για το εργαστήριο ISSEL, καθώς και τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε έως και τις 9/4/2023: Διαθέσιμες διπλωματικές Επίσης, μπορείτε να βρείτε σχετικές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τις απαιτήσεις στον σύνδεσμο: https://issel.ee.auth.gr/sixnes-erwtiseis/ Παρουσίαση των Read more…