Νέα θέματα διπλωματικών – Σεπτέμβριος 2023

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τα νέα θέματα διπλωματικών (Σεπτέμβριος 2023) για το εργαστήριο ISSEL, καθώς και τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε έως και τις 2/10/2023: Διαθέσιμες διπλωματικές Επίσης, μπορείτε να βρείτε σχετικές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τις απαιτήσεις στον σύνδεσμο: https://issel.ee.auth.gr/sixnes-erwtiseis/ Παρουσίαση των Read more…

Special Issue “Multimodal Sensing Technologies for IoT and AI-Enabled Systems”

In today’s world, multimodal data and sensing technologies have emerged as crucial components within the Internet of Things (IoT) and artificial intelligence (AI) paradigms, influencing multiple fields, from healthcare to industry, media, education, robotics, transportation, and environmental monitoring, shaping broader multidisciplinary research and application projects. Due to time, location and Read more…

Νέα θέματα διπλωματικών – Απρίλιος 2023

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τα νέα θέματα διπλωματικών (Απρίλιος 2022) για το εργαστήριο ISSEL, καθώς και τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε έως και τις 9/4/2023: Διαθέσιμες διπλωματικές Επίσης, μπορείτε να βρείτε σχετικές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τις απαιτήσεις στον σύνδεσμο: https://issel.ee.auth.gr/sixnes-erwtiseis/ Παρουσίαση των Read more…

New publication: R4Alz-Revised: A Tool Able to Strongly Discriminate ‘Subjective Cognitive Decline’ from Healthy Cognition and ‘Minor Neurocognitive Disorder

Another dementia-related publication is out, named “R4Alz-Revised: A Tool Able to Strongly Discriminate ‘Subjective Cognitive Decline’ from Healthy Cognition and ‘Minor Neurocognitive Disorder’”. The aim of the current study is the R4Alz battery’s extension (namely R4Alz-R), enhanced by the design and administration of extra episodic memory tasks, as well as Read more…

New publication: “Is the Discrimination of Subjective Cognitive Decline from Cognitively Healthy Adulthood and Mild Cognitive Impairment Possible? A Pilot Study Utilizing the R4Alz Battery”

A new publication named “Is the Discrimination of Subjective Cognitive Decline from Cognitively Healthy Adulthood and Mild Cognitive Impairment Possible? A Pilot Study Utilizing the R4Alz Battery” has been published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The abstract of the publication follows: Background:The early diagnosis of neurocognitive disorders before the Read more…